Thông báo danh sách và bố trí sinh viên (D06) dự Lễ trao học bổng năm 2010 của Bộ TT-TT

Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010
21/02/2011
Thông báo: cấp, hoàn trả: GCNTN tạm thời; Bảng điểm; Hồ sơ HSSV các lớp D06, C07
22/02/2011
Show all

(ngày 22/02/2011), thông báo số 20/GV&CTSV của Phòng GV&CTSV: (File kèm)

THÔNG BÁO

V/v: Bố trí sinh viên khóa 2006 dự Lễ trao học bổng Huawei năm 2010

 

Kính gửi:   – Các lớp sinh viên hệ chính quy học tập tại Cơ sở Hà đông

     – Các sinh viên khóa 2006 được xét, cấp học bổng Huawei năm 2010

                          

Căn cứ thông báo số 738/BTTTT-TCCB ngày 11/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v: Lễ trao học bổng Huawei cho sinh viên nghèo học tốt và sinh viên học giỏi, xuất sắc chuyên ngành VT, ĐTVT, CNTT năm 2010, phòng GV&CTVS phổ biến kết quả xét cấp học bổng và bố trí sinh viên đi dự buổi Lễ trao học bổng như sau:

  1. Danh sách 14 sinh viên của Học viện tại Cơ sở đào tạo Hà đông được nhận học bổng (danh sách kèm);
  2. Chương trình buổi lễ trao học bổng (chi tiết kèm);
  3. Bố trí sinh viên đi dự Lễ trao học bổng Huawei: buổi sáng, từ 8h15, ngày 11/3/2011 (tại Hội trường tầng 1 – Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du – Hà Nội). Học viện bố trí xe ôtô đưa 14 sinh viên đi dự Lễ trao học bổng vào hồi 7h15 ngày 11/3/2011. Trường hợp đặc biệt sinh viên phải thông báo trước để sắp xếp (Cô Hiền – phòng GV&CTSV, điện thoại: 090.3218808). Yêu cầu sinh viên mặc trang phục lễ hội (Nam: áo trắng, quần sẫm màu và thắt cà vạt; Nữ: mặc áo dài).

Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện các hướng dẫn của Học viện và Ban tổ chức.

Trân trọng!

————————

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HUAWEI

CỦA BỘ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG NĂM HỌC 2009-2010

(CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG)

TT Họ đệm Tên Ngành học Lớp Điểm TBC năm học Ghi chú
A/ Sinh viên nghèo học tốt
1. Đặng Đình Chung ĐTVT D06VT2 8,73
2. Nguyễn Văn Minh ĐTVT D06VT1 7,92  
3. Nguyễn Thị Trang CNTT D06CNPM 7,48  
4. Vũ Văn Biên CNTT D06CNPM 7,38  
5. Nguyễn Văn Dĩnh ĐTVT D06VT1 6,96  
6. Nguyễn Đăng Tùng ĐTVT D06VT2 6,85 x
B/ Sinh viên học giỏi, xuất sắc
1. Hoàng Thị Tâm ĐTVT D06VT2 9,33 tamhoangvt@gmail.com
2. Đinh Vương Long ĐTVT D06VT2 9,06 x
3. Hà Thị Thương Hiền ĐTVT D06VT1 8,63  
4. Nguyễn Thị Hạnh CNTT D06CNPM 8,44  
5. Lê Thị Nga ĐTVT D06VT2 8,40 x
6. Vũ Văn Hùng ĐTVT D06VT1 8,35  
7. Tứ Hùng Anh ĐTVT D06VT1 9,04  
8. Nguyễn Thị Hồng Doanh ĐTVT D06VT2 8,81 x

   (*) Danh sách gồm 14 sinh viên.