Thông báo Danh sách sinh viên, tập thể được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ 2 năm học 2010-2011

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011 (Đợt 2). Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012-2013
09/10/2011
Danh sách sinh viên được miễn học, miễn thi học kỳ 1 năm học 2011-2012
21/12/2011
Show all
(12/10/2011), phòng GV&CTSV thông báo:

Danh sách 433 sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2010-2011 (File kèm))
(Sinh viên, các lớp Sv nhận học phí theo thông báo của phòng KTTC (dự kiến sau 17/10/2011)

(17/10/2011), phòng GV&CTSV thông báo:

Danh sách sinh viên được khen thưởng về thành tích thi tuyển sinh và khuyến khích học tập năm 2011 (File );

Danh sách sinh viên được khen thưởng về thành tích học tập, rèn luyện và công tác HSSV năm học 2010-2011 (File);

Danh sách tập thể lớp, tập thể sinh viên được khen thưởng về thành tích học tập, rèn luyện và công tác HSSV năm học 2010-2011 (File);