16/07/2010

Kế hoạch năm học 2010-2011 (tại Cơ sở Hà đông)

Toàn văn bản kế hoạch năm học 2010-2011     TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT […]
23/03/2010

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT
15/03/2010

Thông báo về việc phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa học khoa ’04-’09

Phòng giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch phát bằng Tốt nghiệp Đại học hệ HCKT khóa ’07-’09 và hệ Vừa làm vừa […]
09/03/2010

Thông báo bổ sung TKB của các lớp D07DT1, D07DT2 (từ 29/3/2010).

Phòng GV&CTSV thông báo bổ sung, điều chỉnh TKB các môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2009-2010 của các lớp D07DT1 […]
09/03/2010

Kế hoạch tổ chức học môn GDQP của các lớp đại học khóa 2009

Thông báo số: 38/TB-GV&CTSV, ngày 10/3/2010 của Phòng GV&CTSV Nội dung thông báo như sau: THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức học tập môn […]
23/02/2010

Lịch, danh sách các nhóm thực hành môn Vật lý 1 các lớp khóa 2009

Phòng GV&CTSV thông báo lịch thực hành, danh sách phân nhóm sinh viên thực hành môn Vật lý 1 học kỳ 2 năm học 2009-2010 […]
15/01/2010

Kế hoạch kỳ 2 (2009-2010) và thời khóa biểu các lớp CĐ và ĐH chính quy (update: 15/01/2010)

Thông báo số 07/GV-CTSV ngày 11/01/2010 của Phòng GV&CTSV Kính gửi: – Các Khoa Đào tạo 1; các Trung tâm: ĐTTC, ĐHTX – Các lớp […]
18/12/2009

Thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2009-2010 của lớp D07CN CLC

Phòng GV&CTSV thông báo TKB lớp D07CN CLC học tại phòng 201a (xem, tải file kèm)
01/12/2009

Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3

Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3 Phòng GV&CTSV thông báo miễn học và thi môn […]
28/10/2009

Thông báo miễn học phần thực hành các môn GDTC-QP cho SV: Nguyễn Bá Nhật (C09CN)

Thông báo miễn học phần thực hành các môn GDTC-QP cho SV: Nguyễn Bá Nhật (C09CN) Ngày 22/10/2009, Phòng GV&CTSV nhận được đơn của sinh […]