14/07/2013

Danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 (Bổ sung)

15/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo Cập nhật danh sách sinh viên được cấp học bổng (bổ sung) KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013 cho […]
07/06/2013

Thông báo cấp GCNTNTT, BĐ và hoàn trả hồ sơ cho SV các lớp/khóa đợt thi trả nợ 3/2013

Thông báo số 95/TB-GV&CTSV, ngày 10/6/2013 của phòng Gv&CTSV: Kính gửi:    Sinh viên các khóa đã học, thi trả nợ tốt nghiệp đợt thi tháng […]
07/06/2013

DS tập thể, cá nhân SV được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng học ky 1 (12-13)

7/6/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo 1/ Danh sách tập thể, cá nhân sinh viên được công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng học kỳ 1 […]
11/12/2012

Kế hoạch giảng dạy, DS lớp, TKB học kỳ 2 năm học 2010-2011 của các lớp (CSHĐ)

(ngày 24/01/2011), phòng GV&CTSV thông báo về Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2; Lịch học lại đợt 1; Danh sách các lớp sinh viên […]
22/11/2012

Thông báo: Danh sách lớp và Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp sinh viên hệ liên thông khóa 2012

Ngày 26/11/2012 Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên (tạm thời) các lớp Liên thông khóa 2012. Trân trọng thông báo ———————————————————— Ngày 21/11/2012 […]
02/11/2012

DSSV được khen thưởng, cấp HBKKHT học kỳ 2 năm học 2011-2012 (22/11/2012)

Danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2011-2012 của CSHĐ (File kèm) Trong đó mức điểm TBCMR được […]
01/11/2012

Thông báo V/v: Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2012

Học viên CNBCVT thông báo Kế hoạch cấp bằng tốt nghiêp đợt 5 năm 2012 cho sinh viên đã được công nhân tốt nghiêp tháng […]
15/08/2012

Thời khóa biểu môn học Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010,2011 và cao đẳng 2011

Phòng giáo vụ &công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010, 2011 […]
14/08/2012

Thời khóa biểu môn thực hành cơ sở các lớp D09DT1,2 và D09VT3,4,5

Phòng giáo vụ và công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Thực hành cơ sở của các lớp đại học chính quy […]
24/06/2012

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành CNTT

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành CNTT Trung tâm KT & ĐBCLGD thông […]