22/06/2011

Thủ tục, mẫu biểu xin ngừng học (bảo lưu) tạm thời, xin thôi học và xin quay trở lại học tập

III/ THỦ TỤC SINH VIÊN XIN NGỪNG HỌC TẠM THỜI, THÔI HỌC 1. Mẫu đơn: – Đơn xin ngừng học (nghỉ học tạm thời) (mẫu […]
18/05/2011

Thông báo phát bằng, trả hồ sơ HSSV đối với các lớp TCD05

Căn cứ công văn số 373/ĐT&KHCN ngày 13/5/2011 về việc thông báo đã có bằng tốt nghiệp hệ Đại học Vừa học vừa làm niên […]
14/04/2011

Thông báo về việc tổ chức trao, cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp đại học khóa 2006 (22/4/2011)

Phòng GV&CTSV thông báo triệu tập sinh viên các lớp đại học hệ chính quy niên khóa 2006-2011 về làm thủ tục nhận bằng tốt […]
14/02/2011

Thông báo TKB, danh sách 2 lớp D10VT6 và D10CN6 (và danh sách các lớp D10VT1-5; D10CN1-5)

(18/02/2011), phòng GV&CTSV thông báo: 1- Danh sách lớp, TKB của 2 lớp D10CN6 và D10VT6 học từ 21/02/2011 (File 1) 2- Danh sách sinh […]
17/01/2011

Thông báo về việc cấp, trả bằng tốt nghiệp khóa C07 và sinh viên đã có QĐ tốt nghiệp năm 2010

Căn cứ các thông báo số 03/ĐT&KHCN, ngày 04/01/2011 và 31/ĐT&KHCN ngày 13/01/2011 của Học viện về việc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng […]
23/12/2010

Thông báo: thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và TCXH từ năm học 2010-2011

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và […]
17/10/2010

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp, GCNTN, Bảng điểm và trả hồ sơ HSSV các lớp (tháng 10/2010)

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên […]
17/10/2010

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học: 10-11 các lớp ĐH, CĐ khóa 2010

(27/9/2010), phòng GV&CTSV thông báo Thời khóa biểu chi tiết học kỳ 1 năm học 2010-2011 của khóa 2010. File TKB các lớp hệ đại […]
19/07/2010

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học:’10 -’11 (Các lớp khóa 07, 08 và 09)

Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên: Kế hoạch năm học 2010-2011 và Thời khóa biểu […]
17/07/2010

Lịch sử dụng phòng học, hội trường năm học 2010-2011

Phòng GV&CTSV thông báo việc sử dụng phòng học, hội trường năm học 2010-2011 tại Cơ sở đào tạo Hà đông và việc bố trí […]