27/10/2009

Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4

Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4 Thông báo số 146/GV&CTSV ngày 27/10/2009. THÔNG BÁO V/v: Đổi ngày học tiếng Anh […]
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 08

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 08 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 07

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 07 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I các lớp khoá 06

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 06 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09 xem và tải file tại đây  
11/10/2009

Thông báo đổi phòng học các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2 (từ 12/10/2009)

Số: 132/GV&CTSV, ngày 07/10/2009 THÔNG BÁO V/v: Thay đổi phòng học của các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2     Kính gửi:           – Các giảng […]