18/12/2015

Chung kết cuộc thi “Sing to learn PTIT 2015”

CHUNG KẾT CUỘC THI “SING TO LEARN PTIT 2015” Ngày 17/11/2015, tại Cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]
18/12/2015

Học viện công bố các quyết định điều chỉnh tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ

HỌC VIỆN CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ Ngày 18/11/2015, tại cơ sở đào tạo Hà […]
18/12/2015

Khai giảng Khóa đào tạo trình độ Tiến sỹ đợt 2 năm 2015

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ ĐỢT 2 NĂM 2015 Ngày 16/12/2015, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện đã tổ […]
16/12/2015

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chúc mừng các nhà giáo ngành Thông tin và Truyền thông

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON CHÚC MỪNG CÁC NHÀ GIÁO NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc […]
15/12/2015

Ứng dụng “iCook” giúp sinh viên Học viện giành quyền dự vòng chung kết cuộc thi S.M.A.C Challenge 2015

ỨNG DỤNG “ICOOK” GIÚP SINH VIÊN HỌC VIỆN GIÀNH QUYỀN DỰ VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI S.M.A.C CHALLENGE 2015 Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn […]
11/12/2015

Khai giảng tuần lễ REI tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

KHAI GIẢNG TUẦN LỄ REI TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Ngày 10/11/2015, tại cơ sở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu […]
11/12/2015

Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin

HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trong các ngày từ 11-12/12/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, […]
11/12/2015

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2014-2015

Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học […]
10/12/2015

Thông báo danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2015 như sau: […]
06/12/2015

Gặp gỡ chàng sinh viên hai lần Thủ khoa

Với điểm học tập toàn khóa 9.11/10, Lê Công Đức trở thành Thủ khoa đầu ra của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2015. Đó là thành tích mới nhất trong “bảng vàng” thành tích mà chàng sinh viên ngành Điện tử Truyền thông sở hữu.