Học viện công bố các quyết định điều chỉnh tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ

Khai giảng Khóa đào tạo trình độ Tiến sỹ đợt 2 năm 2015
18/12/2015
Chung kết cuộc thi “Sing to learn PTIT 2015”
18/12/2015

HỌC VIỆN CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày 18/11/2015, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Lễ công bố các quyết định điều chỉnh tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ. Tham dự buổi lễ có Ban Giám đốc Học viện, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các Phòng ban chức năng.

Theo các quyết định được công bố, Học viện thành lập Văn phòng Học viện, phòng Tài chính Kế, Phòng Kế hoạch – Đầu tư, tổ chức lại phòng Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Ban Tuyển sinh và phòng Đào tạo. Cũng tại buổi Lễ, Học viện đã công bố các quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ. Cụ thể, Giám đốc Học viện đã Quyết định giao nhiệm vụ Ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện kiêm nhiệm vụ phụ trách phòng Đào tạo; điều động và bổ nhiệm ông Đào Quang Chiểu, Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức vụ Chánh Văn phòng Học viện; bổ nhiệm ông Trần Vũ Hải giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Học viện; điều động và bổ nhiệm ông Đặng Văn Tùng, Trưởng Ban Tuyển sinh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo; điều động và bổ nhiệm ông Thái Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý các dự án giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch Đầu tư; giao nhiệm vụ bà Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng Học viện giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính Kế toán; điều động và bổ nhiệm bà Chu Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Kinh tế Tài chính giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Bưu điện.

Phát biểu tại Lễ công bố các quyết định, TS. Vũ Văn San, Giám đốc Học viện đã thay mặt Ban lãnh đạo Học viện chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm. Giám đốc Học viện đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ được bổ nhiệm trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đoàn kết thống nhất trong đơn vị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Học viện trong thời gian tới. Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh, đây là giai đoạn quan trọng trong lộ trình tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và mô hình của Học viện theo Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động tạm thời cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.


18/11/2015

1099 lượt xem