Công ty Samsung thông báo tuyển dụng năm 2016

TUYỂN DỤNG: Công ty Samsung thông báo tuyển dụng năm 2016
30/08/2016
Công ty Samsung thông báo tuyển dụng năm 2016
30/08/2016

SAMSUNG tại Việt Nam được biết đến là một trong những Dự án thành công nhất của Tập đoàn. Dự án này đã và đang có những đóng góp tích cực vào việc phát triển nền Kinh tế nước nhà. Chúng tôi tự hào về sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam chất lượng SAMSUNG toàn cầu đã có mặt tại hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên Thế giới!

160818_2nd 2016 FS_THONG BAO TUYEN DUNG CHINH THUC 2mp_V6

1937 lượt xem