09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa KTDT, khoa Marketing, BM Kỹ năng mềm năm học 2021-2022

Điểm thi KTDT1 Điểm thi Marketing Điểm thi Kỹ năng mềm Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Đa Phương Tiện năm học 2021-2022

Khoa Đa phương tiện
08/02/2022
139

Thông báo hiệu chỉnh điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề

Điểm thi hiệu chỉnh Cao đẳng nghề
08/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2021-2022

Điểm thi khoa Cơ Bản, khoa Đa PT, khoa Kế toán Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để […]
07/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 các học phần thi kết thúc HK1, các lớp học lại lớp riêng, các học phần thi thay thế Tốt nghiệp năm học 2021-2022

Điểm thi GDTC Điểm thi Triết học Điểm thi khoa QTKD Điểm thi khoa TCKT Điểm thi khoa VT Điểm thi các lớp học lại […]
05/02/2022
139

Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017

Điểm BV đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017
05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo bảng điểm thi tốt nghiệp hệ ĐH Từ xa năm 2021

Bảng điểm thi tốt nghiệp hệ ĐH Từ xa năm 2021
05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ Cao đẳng nghề năm 2022

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh
04/01/2022
139

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2 – đợt 2 năm 2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2, đợt 2 năm 2021
04/01/2022
139

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 – đợt 2 năm 2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1, đợt 2 năm 2021