11/03/2022

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022
07/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi (Hiệu chỉnh) khoa TCKT

Khoa TCKT
07/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi hiệu chỉnh khoa KTĐT, khoa Marketing, khoa VT

Khoa KTDT Khoa Mark Khoa VT (tín hiệu và hệ thống)
02/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Course 2(hiệu chỉnh) – lần 1 Hk1, Course 1 – lần 2 Hk2, thi lần 2 – Hk phụ

Course 2(hiệu chỉnh)- lần 1 Hk1 Course 1 – lần 2 Hk2 Thi lần 2 – Hk phụ
24/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Tiếng Anh Course 2 lần 1 – HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Course 2 – BAS1158 Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo […]
23/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa Marketing, điểm Thực hành cơ sở lần 1 năm học 2021-2022

Điểm thi Marketing Điểm thi Thực hành cơ sở
18/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa Kế toán, Khoa Đa Phương tiện lần 1 – HK1 năm học 2021-2022 (tiếp theo)

Khoa kế toán Khoa Đa phương tiện
18/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi các môn khoa QTKD, Khoa CB, Khoa VT lần 1 HK1 năm học 2021-2022(tiếp theo)

Khoa Cơ bản Khoa QTKD Khoa VT Các lớp học lại riêng
18/02/2022
139

Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp Khóa D17 các ngành khối kỹ thuật (CNTT,ĐTVT, KTĐT, ĐPT)

Điểm bảo vệ đồ án
18/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Tiếng Anh A21 và B11 kỳ thi lần 2 – Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Điểm thi A21 BAS1143 Điểm thi B11 BAS1145