THÔNG BÁO Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt 2 tháng 6.2016

THÔNG BÁO Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt 2 tháng 6.2016
29/06/2016
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tư vấn tuyển sinh xét tuyển Đại học chính quy 2016 tại Phú Thọ
30/06/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, cao đẳng đợt 2 tháng 6.2016 của Học viện, cụ thể:

  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy tại các Quyết định số:518/QĐ-HV ngày 30/05/2016, 378/QĐ-HV ngày 11/04/2016, 246/QĐ-HV ngày 07/03/2016,251/QĐ-HV ngày 11/03/2016 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).
  • Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy tại các Quyết định số:252/QĐ-HV ngày 11/03/2016,519/QĐ-HV ngày 30/05/2016 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

  • Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Nam được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng.
  • Phòng Giáo vụ thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc được biết.
  • Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy

1070 lượt xem