Thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2015-2016 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2016-2017

Học viện cơ sở trao đổi sinh viên và thực tập sinh với Đại học Clermont Ferrand II, Cộng hòa Pháp
23/06/2016
Thông báo đăng ký tham dự cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 2016
24/06/2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 và 2016-2017 của Học viện, Học viện thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2015-2016 và các thông tin hướng dẫn liên quan tới công tác Giáo vụ- HSSV, lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2016-2017 tới các đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ chính quy đang học tại Cơ sở Hà Đông như sau:

1.    Thời gian nghỉ hè: các lớp sinh viên được nghỉ 06 tuần, kể từ ngày 04/07 đến hết 14/08/2016; sinh viên tập trung trở lại và bắt đầu học kỳ 1 năm học 2016-2017 từ 15/08/2016.

2.    Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 đối với các trường hợp được tham gia kỳ thi phụ của học kỳ 2 năm học 2015-2016: 01 tuần, từ 08/08 – 14/08/2016. Những sinh viên thuộc diện được dự thi kỳ thi phụ phải chủ động theo dõi lịch thi lại công bố trên website của Trung tâm KT&ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ để tham gia dự thi;

3.    Lịch học và thi học kỳ phụ (kỳ hè 2016): đối với những sinh viên đăng ký học kỳ hè, thời gian học từ 04/07 đến 07/08; thời gian thi từ 08/08 đến 14/08/2016 (theo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ năm học 2015-2016 tại văn bản số: 440/KH-HV, ngày 09/05/2016 của Học viện).

4.    Thời gian học học kỳ 1 năm học 2016-2017 (đối với các lớp khóa 2013, 2014 và 2015): 17 tuần, từ 15/08 đến 11/12/2016, thi học kỳ từ 12/12/2016 đến 08/01/2017. Các lớp cao đẳng khóa 2014, 2015 và đại học khóa 2013, 2014, 2015 sẽ thực hiện đăng ký học các học phần của kỳ 1 (2016-2017) từ 28/06 đến 08/07/2016 tùy theo từng khóa(theo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2016-2017 tại văn bản số: 339/KH-HV ngày 09/05/2016 của Học viện).

5.    Việc thu/nộp học phí học kỳ hè năm 2016, học kỳ 1 năm học 2016-2017 theo các thông báo/lịch thu thu học phí của Phòng Tài chính kế toán – Học viện gửi tới các lớp sinh viên.

6.    Sơ kết học kỳ 2 năm học 2015-2016 và một số công tác HSSV đầu năm học 2016-2017: đề nghị Ban cán sự, GVCN/CVHT các lớp triển khai theo hướng dẫn của phòng CT&CTSV tại văn bản số 45/CT&CTSV ngày 15/06/2016 của phòng CT&CTSV – Học viện.

7.    Thực tập và thi tốt nghiệp của các lớp chính quy: các lớp cao đẳng khóa 2013; liên thông khóa 2014, đại học khóa 2012 thực hiện việc thực tập, ôn tập, thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các kế hoạch đã được thông báo của Học viện.

8.    Lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016: được thực hiện vào ngày 18-19/06/2016 theo kế hoạch Học viện đã công bố.

9.    Đối với việc cấp các giấy xác nhận sinh viên để làm thủ tục vay vốn, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục, cấp/làm lại thẻ sinh viên,… yêu cầu BCS các lớp tập hợp theo lớp và nộp cho phòng CT&CTSV, phòng Giáo vụ theo các thông báo trước ngày 31/08/2016.

10.     Đối với các thủ tục xin miễn học/miễn thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 yêu cầu sinh viên làm đơn và nộp hồ sơ xin miễn học/miễn thi cho phòng Giáo vụ trước ngày 31/08/2016.

11.     Đối với việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 yêu cầu sinh viên thực hiện theo văn bản số 232/TB-HV ngày 24/03/2016 của Học viện.

12.     Đối với những sinh viên đăng ký học 2 CTĐT đồng thời; sinh viên các khóa đã ra trường nhưng còn nợ môn và vẫn còn thời gian đào tạo phải chủ động tham khảo thông tin, liên hệ với phòng Giáo vụ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký học trả nợ môn, thực tập cuối khóa và đăng ký xét điều kiện dự thi, xét tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định.

13.     Tổ chức họp giữa GVCN/CVHT và lớp sinh viên trước khi nghỉ hè: GVCN/CVHT các lớp sinh viên bố trí họp với các lớp trước khi nghỉ hè để phổ biến, quán triệt mọi sinh viên trong thời gian nghỉ hè phải đảm bảo kế hoạch học tập (nếu có), đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội. Việc tham gia các hoạt động mít tinh do các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức (nếu có) phải báo cáo và được sự đồng ý của Học viện.

Học viện yêu cầu các Đơn vị có liên quan, GVCN/CVHT, Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp biết và thực hiện./.
Toàn văn thông báo

2060 lượt xem