Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy (24/10/2009 )

Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 (24/10/2009 )
24/10/2009
Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09
26/10/2009
Show all
Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy
Ngày 19/10/2009, Bộ GD&ĐT đã có Thông tư số 27/2009/TT-BGD&ĐT ban hành  Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2009, và thay thế cho Quyết định số 43/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2002 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công tác HSSV trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.