Lược trích một số quy chế, quy định về quản lý đào tạo và công tác sinh viên

Thông tin về các đơn vị trong Học viện và cơ sở đào tạo Hà Nội
07/10/2021
Thông báo: Về việc cung cấp thông tin cần thiết để ghi nội dung trên văn bằng hệ Đại học chính quy khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các ngành ATTT, CNTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT)
07/10/2021

1- Một số chính sách của nhà nước về học phí và tín dụng đối với sinh viên  trích quy định đào tạo đại học theo tín chỉ của học viện công nghệ bưu chính viễn thông

2- Trích quy định thi kết thúc học phần hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ của học viện công nghệ bưu chính viễn thông

3- Trích quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

4- Trích quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

5- Quy định về tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng anh trình độ đại học chính quy tại học viện

6- Quy định  học cùng lúc hai chương trình

7- Quy định về học bổng khuyến khích học tập

8- Quy định về cấp và sử dụng thẻ sinh viên

9- Quy định về thu nộp học phí và các khoản lệ phí từ ncs, học viên, sinh viên của học viện

10- Nội quy giảng đường, lớp học

Cụ thể sinh viên xem file kèm./.

Tải về: Luoc trich 1 so quy dinh lien quan den sinh vien