Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên (22/10/2009 )

Lịch thi lại các lớp tại chức D06QTKD (dự kiến)
22/10/2009
Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 (24/10/2009 )
24/10/2009
Show all
Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên
Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.Chi tiết nội dung quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng chính phủ