Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh (8/3/2010 )

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp năm 2010 (CSHĐ)
07/03/2010
Kế hoạch tổ chức học môn GDQP của các lớp đại học khóa 2009
09/03/2010
Show all
Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh
Nghị định số 116/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/07/2007 quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh(Mời xem, tải toàn văn Nghị định này trong file word kèm theo)