Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp năm 2010 (CSHĐ)

Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08)
24/02/2010
Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh (8/3/2010 )
08/03/2010

(06/3/2010) Để giúp các lớp sinh viên nắm được kế hoạch thực tập và tốt nghiệp trong năm 2010, phòng GV&CTSV công bố kế hoạch khung về thực tập và tốt nghiệp của các lớp sinh viên hệ chính quy và các lớp TCD05, TCD06 trong năm 2010 tại Cơ sở Hà đông. (File kèm).

Sinh viên lưu ý:

(1) Kế hoạch, lịch thực tập cụ thể của từng lớp sẽ có thông báo riêng.

(2) Trước hoặc trong đợt thực tập, phòng GV&CTSV sẽ thông báo điểm TBC học tập để SV biết và có định hướng đăng ký thi/làm đồ án-khóa luận tốt nghiệp.