Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015

Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ
06/04/2015
Thông báo V/v: Tổ chức học trong học kỳ phụ năm học 2014-2015 (Học kỳ hè)
08/04/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

Kính gửi:             –  Khoa Tài chính – Kế toán 1      

                              – Khoa Quản trị Kinh doanh 1

                              – Khoa Cơ bản 1

                              – Viện Kinh tế Bưu điện

                              – Phòng Hành chính – Bảo vệ

 Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy niên khoá 2011 – 2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, phòng Giáo vụ gửi quý Khoa, Viện, Phòng thời khóa biểu hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi chi tiết cho các lớp sinh viên thuộc các hệ này (kèm công văn). Đề nghị giảng viên giảng dạy các môn đã được phân công giảng dạy theo kế hoạch điền đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi giảng dạy của lớp và thực hiện đúng thời khóa biểu đã ban hành.

Trân trọng sự phối hợp thực hiện của quý Phòng,  Khoa!

Tải về:

Đề cương ôn tập kiến thức tốt nghiệp
6/4/2015