Thông báo: Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng khóa 2012 Phòng Giáo vụ thông báo:
11/05/2015
Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học
14/05/2015
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2013 ngành KT, QTKD (lớp L13KT, L13QT) Cơ sở đào tạo Hà Nội

 
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, trên cơ sở hướng dẫn của Học viện về việc thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp hệ liên thông đào tạo theo học chế tín chỉ;  Căn cứ kết luận tại Biên bản xin ý kiến của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội), Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ liên thông khóa 2013 ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh như sau:

1.      Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

Sinh viên đã hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp cuối khóa, không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập. Sinh viên đủ điều kiện sẽ đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo 2 hình thức là: Làm khóa luận tốt nghiệp (Đạt mức điểm tích lũy do Hội đồng xét ĐKDT tốt nghiệp Học viên xét) hoặc Học và thi một số học phần chuyên môn (SV thực hiện 02 tiểu luận tương ứng 6 tín chỉ). Cụ thể

– Sinh viên được xét làm khóa luận tốt nghiệp nếu đạt 2 yêu cầu sau:

–          Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4-hệ tín chỉ đạt từ 2,80 trở lên.

–          Không nợ quá 8 tín chỉ của những học phần không phải là tiên quyết của KLTN.

– Các trường hợp đủ điều kiện còn lại phải thực hiện 02 tiểu luận theo hướng dẫn. Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp nếu có nhu cầu có thể chuyển sang thực hiện 02 tiểu luận.

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp do còn nợ học phần thực tập tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã trả nợ xong...

– Danh sách sinh viên được thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp và hình thức tương ứng xem tại website http://localhost/giaovu

2.      Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên liên hệ với văn phòng khoa  Kế toán, Quản trị Kinh doanh để được hướng dẫn, phân nhóm và đăng ký thực hiện Khóa luận/Tiểu luận theo sự hướng dẫn của Khoa và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để chủ động thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách đủ/ chưa đủ điều kiện
Khung kế hoạch thực thập, tốt nghiệp L13KT, L13QT
Đề cương học phần tốt nghiệp quản trị (L13QT)
Đề Cương học phần tốt nghiệp kế toán (L13KT)
12/5/2015