03/12/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt Tháng 12/2014

Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên mới đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2014 (D10 và các khóa trước […]
27/11/2014

Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp đợt T12/2014

Học viện thông báo: LỊCH THI TỐT NGHIỆP Hệ: Hệ ĐH CQ khoá 2010-2015, hệ ĐH VLVH khoá 2010-2015 và các hình thức đào tạo […]
22/08/2014

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 9 năm 2014)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 9 năm 2014)             Thực hiện kế hoạch […]
22/05/2014

Thông báo: Kế hoạch giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi tốt nghiệp môn chính chị cho các lớp đại học chính quy khóa 2010 (D10

Phòng Giáo vụ thông báo: KẾ HOẠCH ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KIẾN THỨC DỰ THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN […]
14/10/2013

Thông báo V/v: Thông báo kết quả xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ khóa 2012

14/10/2013, Thực hiện kết luận của Hội đồng họp xét xử lý kết quả học tập của sinh viên các lớp hệ tín chỉ (phiên ngày […]
12/09/2013

Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT

12/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch tổ chức thi, làm đồ án tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông đại học khóa 2011 (đợt 2) […]
27/08/2013

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên cao đẳng ngành QTKD, ĐTVT khóa 2010; Sinh viên các lớp, các khóa trả nợ tốt nghiệp đợt tháng 08/2013

27/8/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo […]
22/08/2013

Kế hoạch tổ chức thực tập, thi TN các lớp L12QT1,2

22/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Căn cứ kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các lớp hệ liên […]
20/08/2013

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9

29/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với […]
17/06/2013

Thời khóa biểu hướng dẫn ôn thi, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy ngành CNTT niên khóa 2010-2013.

17/6/2013 Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin niên khoá 2010 – 2013 đã được […]