Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ

Thông báo V/v: Điều chỉnh phòng học các lớp có kíp học ngày 21-22/03/2015 tại nhà A3
20/03/2015
Kế hoạch: V/v Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN các lớp hệ Đại học chính quy ngành Quản trị, Kế toán khóa 2011-2015
06/04/2015
Show all

THÔNG BÁO

Về việc xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ Đại học chính quy  khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán

(Cơ sở đào tạo Hà Nội)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 03 tháng 4 năm 2015, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức dự thi tốt nghiệp của các sinh viên hệ Đại học chính quy niên khóa 2011-2015 ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán như sau:1.      Điều kiện được dự thi, làm khóa luận tốt nghiệp:

– Sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, không có môn học nào còn nợ điểm (trừ môn GDTC, GDQP, KNM), không nợ học phí và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập.

– Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp có điểm trung bình chung học tập đạt: Từ 7.0 trở lên

được thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). (Sinh viên có thể làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét cho chuyển sang hình thức thi trong thời hạn đến hết ngày 24/04/2015). Sinh viên làm KLTN phải dự thi môn chính trị Mác-Lênin (Nguyên lý 2) theo quy định.

– Các trường hợp đủ điều kiện còn lại sẽ ôn tập kiến thức dự thi theo đề cương và thi khối kiến thức tốt nghiệp gồm 3 môn là: Nguyên lý 2, Cơ sở ngành và Chuyên môn ngành.

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi do còn nợ môn học được tham gia ôn tập kiến thức tốt nghiệp cùng khóa học và được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp sau khi đã trả nợ xong môn học (02 tuần trước khi tổ chức thi tốt nghiệp theo kế hoạch)...

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và hình thức tương ứng xem tại websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.   Kế hoạch và hình thức thực hiện:

– Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp: đăng ký, thực hiện KLTN theo sự hướng dẫn của các Viện, Khoa chuyên ngành và theo kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

– Sinh viên dự thi tốt nghiệp tham gia các buổi hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc kiến thức dự thi theo đề cương (theo kế hoạch học đã được phòng Giáo vụ, Khoa thông báo).

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện/ chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (Cập nhật 21.04.2015)
Bảng điểm toàn khóa D11QT_D11KT
6/4/2015