Thông báo về việc triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đợt 2 năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
16/02/2023
Thông báo về chương trình học bổng Khoa học Sakura tại Nhật Bản năm 2023
17/02/2023

Căn cứ Thông báo số 20/TB-HĐTDVC ngày 10/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng viên chức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đợt 2 năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 triệu tập ứng viên ĐẠT điều kiện vòng 1 (như danh sách kèm theo) tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2

a) Khai mạc kỳ xét tuyển và phổ biến nội dung xét tuyển

– Thời gian: 8h00 thứ Sáu ngày 24/02/2023.

– Địa điểm: Tầng 4 nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, km 10 đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

b) Khu vực xét tuyển Vòng 2

– Thời gian: 8h30 thứ Sáu ngày 24/02/2023.

– Địa điểm:  Tầng 4 nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, km 10 đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

II. Nội dung và hình thức xét tuyển vòng 2

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2):

– Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn và Thực hành (giảng thử);

– Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức chung, kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung xét tuyển gồm có 02 phần:

  1. Phỏng vấn kiểm tra lý thuyết trong thời gian 20 phút;
  2. Thực hành (giảng thử) trong thời gian 10 phút;

III. Một số lưu ý

  • Tất cả các ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 đều phải có mặt đúng giờ và trước 15 phút thời gian Khai mạc kỳ xét tuyển như đã thông báo. Nếu có vướng vận về thời gian dự xét tuyển, ứng viên báo cho Thư ký Hội đồng để báo cáo Hội đồng tuyển dụng.
  • Ứng viên khi đi dự xét tuyển mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để đối chiếu, máy tính cho phần thi thực hành (giảng thử).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo đến Quý ứng viên tham dự xét tuyển viên chức được biết và thực hiện.

Trân trọng.!.

Xem nội dung thông báo tại đây: 22.TB.TRIEP.TAP.VONG2

 

1208 lượt xem