Viết bài cho Hội nghị khoa học công nghệ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHKTBĐ (đơn vị trực thuộc Học viện) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì (lần 2)

Thông báo thể lệ cuộc thi “Sinh viên tài năng thanh lịch” năm 2016
08/07/2016
Ra quân chiến dịch Mùa hè xanh 2016
11/07/2016

   Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (Viện KHKTBĐ), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đề nghị các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tích cực tham gia viết bài cho Hội nghị khoa học công nghệ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHKTBĐ và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì (lần 2). Đây là một Hội nghị quan trọng, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật của Học viện với các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học ở trong và ngoài Học viện. Các bài viết sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu của Hội nghị. Các bài viết có chất lượng sẽ được Hội đồng Khoa học của Học viện lựa chọn và trình bày tại Hội nghị. Đồng thời, các bài viết có chất lượng cao sẽ được lựa chọn để phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện.
Học viện đề nghị các Khoa, Viện và các đơn vị trực thuộc thông báo cho các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên viết bài cho Hội nghị. Các bài báo đề nghị gửi về Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (qua email: khcnhtqt@ptit.edu.vn). Hạn gửi bài đến ngày 10/8/2016 để kịp tổ chức Hội nghị dự kiến vào ngày 14/9/2016.

2339 lượt xem