Thông báo mời viết bài hội nghị khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

Thông báo mời viết bài hội nghị khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”
07/06/2017
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành lập Trung tâm Đào tạo quốc tế
13/06/2017

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (1997 – 2017), Học viện kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu viết bài cho Hội nghị khoa học tổ chức vào ngày 08/9/2017 tại Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

– Chủ đề chính: Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0

– Thời hạn gửi bài:  31/7/2017

– Thể lệ gửi bài: Mỗi bài viết có thể trình bày bằng tiếng Việt, tiếng Anh, không quá 08 trang đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 (210 x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.

– Các chủ đề ưu tiên viết bài: 5G and Beyond Technologies; Cognitive Internet of Things; Smart Home in Smart City; Big Data and Analytics in Smart City; Cyber-Physical Systems and Networks.

Các bài báo được gửi đến Ban Tổ chức sẽ được xem xét, lựa chọn đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, được báo cáo tại Hội nghị. Đồng thời, các bài báo có chất lượng tốt sẽ được phản biện, bình duyệt và đăng trong số tiếp theo của Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ISSN: 2525-2224) dự kiến được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm khoa học từ năm 2017.

Mọi thông tin gửi về Ban Tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.38548335; Email: khcnhtqt@ptit.edu.vn.

Học viện rất mong muốn nhận được nhiều bài báo tham dự Hội nghị từ các nhà khoa học để Hội nghị thành công tốt đẹp.

1691 lượt xem