Hội thảo An toàn thông tin SoIS 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 2016
30/06/2016
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu
05/07/2016

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 99 “Nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn an ninh thông tin (ATANTT)” do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Hội thảo “An toàn an ninh thông tin” là hội thảo phối hợp của 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về ATANTT. Hội thảo là diễn đàn khoa học thường niên để những người nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác. Hội thảo khuyến khích các nghiên cứu sinh, học viên cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của bản thân, và đặc biệt những kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.
Hội thảo lần thứ I “Một số vấn đề chọn lọc về An toàn an ninh thông tin” được tổ chức tại  Học viện Kỹ thuật Mật mã vào ngày 28 tháng 11 năm 2016. Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo tại website: http://sois.actvn.edu.vn

3102 lượt xem