TUYỂN DỤNG: Công ty truyền hình cáp SCTV tuyển nhân viên kỹ thuật

Học viện Công nghệ BCVT ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án giữa ASEAN – Ấn Độ dưới sự chứng kiến của Thủ tướng.
05/09/2016
Công ty truyền hình cáp SCTV tuyển nhân viên kỹ thuật
05/09/2016

IMG_1899 IMG_1900

2283 lượt xem