Thông báo xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông báo xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017
16/06/2017
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Viện Công nghệ Giao thông vận tải nghiên cứu triển khai một ứng dụng phần mềm cứu hộ giao thông
20/06/2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm 2017. Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng các khóa từ 2014 đến 2015.

– Hệ Đại học các khóa từ 2013 đến 2016.

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

3. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2016-2017:

Học bổng KKHT được xét chung trong toàn Học viện và cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử viễn thông Miền Bắc ≥ 3,05 166
Miền Nam ≥ 2,95 14
2 Công nghệ thông tin Miền Bắc ≥ 3,16 181
Miền Nam ≥ 3,06 76
3 Kỹ thuật điện, điện tử Miền Bắc ≥ 3,06 84
Miền Nam ≥ 2,96 23
4 Công nghệ đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3,30 59
Miền Nam ≥  3,20 56
5 Truyền thông đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3,03 16
Miền Nam
6 An toàn thông tin Miền Bắc ≥ 3,06 55
Miền Nam ≥ 2,96 19
7 Quản trị kinh doanh Miền Bắc ≥ 3,21 69
Miền Nam ≥ 3,11 42
8 Kế toán Miền Bắc ≥ 3,34 61
Miền Nam ≥ 2,24 48
9 Marketing Miền Bắc ≥ 3,35 32
Miền Nam ≥ 3,25 30

4. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT của cơ sở phía Bắc để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện. (Riêng cơ sở phía Nam do HVCS thông báo)

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Chính trị & Công tác sinh viên (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ sáu (23/06/2017) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ Ba (27/06/2017). Sinh viên các lớp liên hệ với Phòng Kinh tế – Tài chính (Bộ phận một cửa) để nhận học bổng (Lưu ý: Khi đi nhận mang theo CMTND và thẻ sinh viên).

DSSV Xet hoc bong HK1-16-17 (CSHĐ)-Thong bao

1020 lượt xem