Thông báo về việc tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D14CNTT

Trung tâm Quản lý điều hành mạng thông báo tuyển dụng
30/03/2017
Khởi động Chương trình Học bổng Tài năng Samsung 2017: Sinh viên năm cuối của Học viện sẽ được Samsung trả lương ngay từ khi chưa tốt nghiệp
31/03/2017

Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2014 ngành CNTT, Học viện dự kiến trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 sẽ tách sinh viên các lớp trên thành các lớp chuyên ngành. Để tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc đăng ký chuyên ngành và cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp sau này, phòng Giáo vụ, khoa CNTT1 và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn và thảo luận về đăng ký chuyên ngành các lớp D14CNTT”:

– Thời gian: 11h00 ngày 05/04/2017.

– Địa điểm: Hội trường nhà A2.

– Thành phần tham gia: Lãnh đạo Khoa CNTT1, Lãnh đạo bộ môn CNPM và HTTTT, phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, toàn thể sinh viên Đại học ngành CNTT khóa 2014.

Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập tới các sinh viên Đại học ngành CNTT khóa 2014 biết và bố trí tham gia. Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

1762 lượt xem