Thông báo về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Thông báo về việc xét cấp tiền hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng vùng lũ lụt năm 2016
14/11/2016
Giới thiệu dự án phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt – Nhật
14/11/2016

Học viện thông báo hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập về Học viện, cụ thể tại đây.

* Thời gian nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội

 1. Sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và nộp cho đơn vị quản lý công tác sinh viên tại các cơ sở đào tạo, cụ thể như sau:
 • Cơ sở đào tạo Hà Nội: Ô số 3, Văn phòng Giao dịch một cửa (Bộ phận Phòng Chính trị và Công tác sinh viên)
 • Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh: Phòng Giáo vụ và Công  tác sinh viên
 1. Việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí được xét theo học kỳ, vì vậy sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Học viện sẽ không giải quyết trường hợp sinh viên nộp hồ sơ thiếu và không đúng thời gian quy định.
 2. Thời gian tạm nhận hồ sơ: Từ ngày 10/11/2016 – 18/11/2016.

* Lưu ý

 • Đối với sinh viên các khóa 2012, 2013, 2014, 2015 đã được xét duyệt miễn giảm học phí trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 không phải nộp bổ sung hồ sơ.
 • Chính sách hỗ trợ chi phí học tập không áp dụng cho sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.
 • Sinh viên  thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.
 • Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình đào tạo tại Học viện chỉ được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập ở 1 chương trình đào tạo.
 • Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các kỳ học chính, không áp dụng đối với học kỳ hè (học kỳ phụ).
 • Không thực hiện việc miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên trong thời gian bị kỷ luật buộc ngừng học, thời gian sinh viên ngừng học để trả nợ.

Học viện thông báo và yêu cầu Học viện Cơ sở, các Khoa đào tạo, các Phòng/Ban/Trung tâm có liên quan; Ban cán sự các lớp sinh viên và các sinh viên có liên quan triển khai thực hiện.

1518 lượt xem