Thông báo kế hoạch thu học phí các môn học lại, cải thiện, văn bằng 2 chính quy học kỳ II năm học 2016- 2017

Thông báo kế hoạch thu học phí các môn học lại, cải thiện, văn bằng 2 chính quy học kỳ II năm học 2016-2017
22/03/2017
Học viện triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường năng lực tiếp cận việc làm cho sinh viên
22/03/2017

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại, học ghép, văn bằng 2 chính quy, học kỳ II năm học 2016-2017 đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt ngày 10/3/2017.

Căn cứ lịch học của học kỳ II năm học 2016-2017.

Căn cứ quy định hiện hành của Học viện về việc ban hành mức thu học lại, thi lại; thu khác từ đào tạo năm học 2016-2017 (QĐ số 557/QĐ-HV ngày 14/6/2016).

Học viện thông báo như sau:

1. Mức thu: áp dụng theo Quyết định số 557/QĐ-HV ngày 14/6/2016.

2. Thời gian thu: từ ngày 20/3/2017 đến hết ngày 10/4/2017.

3. Địa điểm thu: Bộ phận kế toán – Văn phòng giao dịch một cửa.

4. Yêu cầu:

– Sinh viên hoàn thành trách nhiệm nộp Học phí theo thời gian đã được Học viện thông báo.

– Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn làm đơn xin hoãn, chậm nộp học phí theo mẫu, có xác nhận của chính quyền địa phương và nộp trong thời gian thu học phí.

Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp học phí và không có đơn xin hoãn, chậm nộp học phí sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ bộ phận kế toán- Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 04.33.113.166).

Thong bao va mau đon xin hoan cham nop hoc phi

1336 lượt xem