Thông báo tổ chức Hội thảo tuyển dụng

Vietsoftpro thông báo tuyển dụng
09/03/2017
Kết quả xét tốt nghiệp tháng 03/2017
10/03/2017

Với mục đích hỗ trợ sinh viên trong tìm kiếm việc làm, Học viện phối hợp với Samsung Việt Nam và Công ty Luvina tổ chức Hội thảo tuyển dụng năm 2017.

1. Thời gian, địa điểm:

– Từ 14hoo đến 17h30, thứ năm, ngày 16/3/2017.

– Hội trường A2, cơ sở đào tạo Hà Nội.

2. Đối tượng:

– Samsung tuyển dụng sinh viên năm cuối (TN 2017) và cựu sinh viên các ngành đào tạo tại Học viện.

– Luvina tuyển dụng sinh viên năm cuối và áp cuối (TN 2017,2018) các ngành khối kỹ thuật của Học vện.

3. Nội dung:

– Giới thiệu về Tập đoàn Samsung và Samsung Việt Nam.

– Giới thiệu Công ty Luvina.

– Giới thiệu về chương trình tuyển dụng của Samsung và Luvina.

Đề nghị sinh viên tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định.

2798 lượt xem