Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Hồng Thủy

77
[LATS]Nghiên cứu sinh Vũ Hoài Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
03/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy
03/11/2023
Show all
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

  THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Hồng Thủy

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Nhật Thăng và  TS. Hồ Văn Canh

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật định vị thiết bị di động thế hệ

thứ tư và ứng dụng cho công tác an ninh”

 

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông;

Mã số:  9.52.02.08.

Thời gian:    14 giờ  00 , thứ ba, ngày  14  tháng  11  năm 2023;

Địa điểm:    :  Phòng họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo, tầng 2, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Hà Nội.

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự!