12/08/2022
a

Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Văn Tài

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Văn Tài dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đặng Hoài […]
08/08/2022
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Dương Quang Duy

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ LINH KIỆN TÍCH HỢP QUANG TỬ TRÊN […]
05/08/2022
a

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Văn Lực

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng mật […]
09/08/2019

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2019

28/06/2019
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm […]