04/12/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo I/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2017, 2018, 2019; Các lớp […]
08/10/2020

Thông báo V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2020 – học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh […]
12/06/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019; Các […]
07/01/2020

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học ghép học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

– Căn cứ kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các Khóa, Ngành hệ Đại […]
26/11/2019

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019; Các […]
09/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2019-2020

Kính gửi:    –  Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Trung tâm đào tạo Quốc tế                        –   Phòng CT&CTSV;                        – Giảng […]
24/12/2018

Thông báo V/v: Điều chỉnh lịch đăng ký học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi:    –   Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018; Các lớp sinh viên ĐH chính quy […]
10/05/2016

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ I năm học 2016-2017

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; –           Giảng viên CVHT các lớp ĐH, CĐ chính quy khóa 2013, 2014, 2015; […]
09/01/2016

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2015-2016

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đăng ký học lại, cải thiện, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2015-2016   Kính gửi:       […]
13/11/2015

Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016

Ngày 23/11/2015: Công văn Số: 97/CV-GV V/v: Đăng ký môn học kỳ II năm học 2015-2016 Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; […]