Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ phụ năm học 2021-2022
29/07/2022
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 8/2022)
01/08/2022
Show all

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2022-2023 của sinh viên các khóa 2019 đến 2022, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Sinh viên hệ chính quy khóa 2021 trở về trước còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng và đã hoàn thành nộp học phí đến hết học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2021-2022.

  1. Thời gian và cách thực hiện việc đăng ký:

Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 11/08 (thứ 5) đến 24h ngày 21/08/2022 (chủ nhật).

Thao tác thực hiện: sinh viên vào mục Đăng ký môn học trên hệ thống qldt, nhập đúng Mã học phần cần học vào ô Lọc theo môn học -> bấm nút “Lọc” -> Sẽ hiển thị Lịch học các nhóm của học phần cần tìm (Trường hợp không hiển thị tức là Sinh viên nhập sai mã học phần hoặc học phần đó không tổ chức trong kỳ học này)

  1. Một số lưu ý:

– Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký để tránh việc trùng lịch với các nội dung học tập khác của cá nhân (đặc biệt với sinh viên khóa 2018 các ngành kỹ thuật trong tháng 9 và tháng 10 tới còn nội dung làm Đồ án, học các học phần thay thế Tốt nghiệp).

– Sinh viên phải đăng ký đúng Mã các học phần cần học ghép; Học phần nào chưa nắm rõ sinh viên cần tham khảo ý kiến từ Cố vấn học tập hoặc Khoa chuyên môn trước khi thực hiện việc đăng ký.

– Phòng giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký bổ sung cũng như không giải quyết hủy các học phần sinh viên đã đăng ký; Trong thời gian thực hiện nếu cần hỗ trợ (về kỹ thuật) sinh viên liên hệ số điện thoại 0836559808 trong giờ hành chính để được trợ giúp.

Trân trọng!

Tải về:

0801_Phuluc_TKB_KY1_2022_2023