Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Thông báo danh sách trúng tuyển lớp Kỹ sư chất lượng cao năm 2015
01/03/2016
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
08/03/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Học viện gửi kèm theo bản Hướng dẫn lập và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 và các Mẫu đăng ký có liên quan (file đính kèm) (các văn bản, quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận, hủy bỏ, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS các đơn vị, ứng viên quan tâm có thể tham khảo tại trang web của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước: http://www.hdcdgsnn.gov.vn hoặc liên hệ phòng Tổ chức cán bộ – Lao động Học viện để được cung cấp).

1065 lượt xem