16/05/2014

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 2011 (Đợt 2)

———————————————————————————————————————————– Ngày 21/05/2014 THÔNG BÁO V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Liên thông Đại học chính quy khóa 2011 (Đợt 2) […]
18/04/2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014 […]
21/03/2014

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2009

Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2009   Căn cứ kế hoạch và thông báo […]
19/03/2014

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Đợt T3/2014)

Học viện thông báo danh sách các sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2014. Cụ thể sinh viên download các file đính […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông […]
14/01/2014

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1   Căn cứ kế hoạch và […]
13/12/2013

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 – Đợt tháng 12.2013

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy – Đợt tháng 12.2013   Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông […]
30/07/2013

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp D08 và C09VT đã học, thi trả nợ tốt nghiệp

30/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV […]
07/06/2013

Thông báo cấp GCNTNTT, BĐ và hoàn trả hồ sơ cho SV các lớp/khóa đợt thi trả nợ 3/2013

Thông báo số 95/TB-GV&CTSV, ngày 10/6/2013 của phòng Gv&CTSV: Kính gửi:    Sinh viên các khóa đã học, thi trả nợ tốt nghiệp đợt thi tháng […]
01/11/2012

Thông báo V/v: Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2012

Học viên CNBCVT thông báo Kế hoạch cấp bằng tốt nghiêp đợt 5 năm 2012 cho sinh viên đã được công nhân tốt nghiêp tháng […]