Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện (11/9/2014 )

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ (11/9/2014 )
11/09/2014
Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) (11/9/2014 )
11/09/2014
Show all
Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện
Học viện thông báo:

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cụ thể như sau:

            Download file kèm

Trân trọng ./.