09/10/2017

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 (Cập nhật 12/10/2017)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học (có đơn đăng ký xét tốt nghiệp theo quy […]
25/08/2017

Thông báo: V/v Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2017

Phòng Giáo vụ thông báo:         Danh sách sách sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 khối kinh tế (QTKD, Marketing, Kế toán) đủ […]
16/08/2017

Thông báo: V/v Danh sách lớp, thời khóa biểu (dự kiến) khóa 2017 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố danh sách phân lớp sinh viên, thời khóa biểu học tập (Dự kiến) của các sinh viên đại […]
27/07/2017

Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017, danh sách các lớp môn học, học phần. Cụ thể như […]
27/06/2017

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 7/2017

Học viện thông báo: Ngày 27/06/2017 Điều chỉnh thời gian tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 7/2017, cụ thể thời gian tổ chức […]
27/06/2017

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ phụ (hè) 2016-2017

Phòng Giáo vụ thông báo: 1- Thời khóa biểu học tập học kỳ phụ (hè năm học 2016-2017), cụ thể sinh viên download file kèm, […]
29/07/2016

Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016

Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016 Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016, […]
02/02/2015

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội

THÔNG BÁO V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội   Kính gửi:   – CÁC KHOA […]
23/06/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 1 của các lớp học lại đợt tháng […]
23/03/2010

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 tải về tại đây