12/06/2018

Thông báo: V/v Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế […]
16/05/2018

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè 2018)

Căn cứ công văn số 23/GDQP ngày 15/5/2018 của Trung tâm GDQPAN – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội; Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch […]
08/05/2018

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D15CN, D15QT

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách lớp chuyên ngành của các sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2015 ngành Công nghệ thông […]
01/03/2018

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2018

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2013 các ngành kỹ thuật                            (các ngành KTĐTTT, CNTT, ATTT, CNKTĐ-ĐT, CN ĐPT) Căn cứ […]
31/01/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên được miên học miễn thi, Danh sách chứng chỉ gửi về Học viện (Từ IIG)

Phòng Giáo vụ thông báo: Phòng Giáo vụ thông báo: – Danh sách sinh viên được miễn học miễn thi môn Tiếng Anh học kỳ […]
09/10/2017

Thông báo: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 (Cập nhật 12/10/2017)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên các khóa đã trả nợ môn học (có đơn đăng ký xét tốt nghiệp theo quy […]
25/08/2017

Thông báo: V/v Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2017

Phòng Giáo vụ thông báo:         Danh sách sách sinh viên Đại học chính quy khóa 2013 khối kinh tế (QTKD, Marketing, Kế toán) đủ […]
16/08/2017

Thông báo: V/v Danh sách lớp, thời khóa biểu (dự kiến) khóa 2017 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố danh sách phân lớp sinh viên, thời khóa biểu học tập (Dự kiến) của các sinh viên đại […]
27/07/2017

Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2016-2017

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017, danh sách các lớp môn học, học phần. Cụ thể như […]
27/06/2017

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 7/2017

Học viện thông báo: Ngày 27/06/2017 Điều chỉnh thời gian tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 7/2017, cụ thể thời gian tổ chức […]