Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 – học kỳ 2 2022-2023 (đối với sinh viên khóa 2014, 2015, 2016, 2017)

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ II năm học 2022 – 2023
08/02/2023
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kỹ thuật đủ/chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023
10/02/2023

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh; Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký xét miễn học miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên dùng chứng chỉ đợt 1-kỳ II năm học 2022-2023;

Học viện thông báo các sinh viên đủ điều kiện để được xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm, xét chuẩn đầu ra tiếng Anh của khóa sinh viên khóa 2014, 2015, 2016, 2017 như sau:

  1. Danh sách các sinh viên đủ điều kiện kèm theo.
  2. Sinh viên hoàn thiện thủ tục nộp kinh phí xét theo quy định của Học viện:

– Thời gian thu: Từ ngày 02/02/2023 – 10/02/2023

– Hình thức thu: Học viện triển khai thu kinh phí qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên đăng nhập ứng dụng PTIT S-Link hoặc địa chỉ https://slink.ptit.edu.vn với tài khoản của cá nhân và truy cập chức năng thông tin công nợ để thực hiện thanh toán theo hướng dẫn).

– Các sinh viên đã thi đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Học viện, đã được xét chuẩn đầu ra đợt trước không phải nộp kinh phí.

  1. Các trường hợp chưa hoàn thành nộp kinh phí xét, Học viện sẽ chưa công nhận kết quả mà sinh viên đã đăng ký.
  2. Các sinh viên có thắc mắc về hồ sơ đăng ký xét đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ -SDT:024.385.47797 hoặc gửi email theo địa chỉ: cphien@ptit.edu.vn. Các vướng mắc về kinh phí xét liên hệ Phòng Tài chính kế toán – SĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV khóa chuyển đổi điểm

DSSV khóa 2015 chuyển đổi điểm

DSSV khóa 2016 chuyển đổi điểm

DSSV Khóa 2017 chuyển đổi điểm

DSSV khóa 2014_2015_2016_xét chuẩn đầu ra

DSSV khóa 2017 xét chuẩn đầu ra