Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ 1 năm học 2022-2023 được cập nhật trên QLĐT

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2023
13/03/2023
Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2022-2023
20/03/2023

Kính gửi:  Sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020, 2021 cơ sở Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ đã hoàn thành việc cập nhật điểm học kỳ 1  năm học 2022-2023 các khóa 2018, 2019, 2020, 2021 trên hệ thống Quản lý đào tạo (https://qldt.ptit.edu.vn).

Phòng Giáo vụ yêu cầu các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra, rà soát điểm của mình.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email (phải gửi từ email được Học viện cấp) đến cô Hoàng Kim Cúc – phòng Giáo vụ – hkcuc@ptit.edu.vn trước 17h00 ngày 24/03/2023 để được xem xét giải quyết.

Lưu ý: Nội dung email sinh viên phải ghi rõ các thông tin thắc mắc, kèm số điện thoại liên lạc.

Trân trọng ./.