Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2018 khối kỹ thuật xét CĐĐ Tiếng anh đợt T9.2022 (dự kiến)

Thông báo: V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2018
30/08/2022
Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2018 khối ngành kỹ thuật
09/09/2022
Phòng Giáo vụ thông báo:
DSSV khóa 2018 khối kỹ thuật dự kiến được xét chuyển đổi điểm các học phần Tiếng Anh đợt tháng 9/2022.
Sinh viên có thắc mắc về chuyển đổi điểm liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn,
* Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 2 ngày 12/09/2022.
* Sinh viên phải hoàn thành lệ phí chuyển đổi điểm trước 17h00 ngày 15/09/2022, các trường hợp không nộp đúng hạn sẽ không được chuyển đổi điểm đợt này.
* Thắc mắc về vấn đề lệ phí liên hệ phòng Tài chính kế toán để được hỗ trợ.
Trân trọng ./.
Tải về: