Thông báo đổi phòng học các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2 (từ 12/10/2009)

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) (11/10/2009 )
11/10/2009
Thông báo điểm thi cao học đợt 2 và điểm chuẩn
15/10/2009
Show all

Số: 132/GV&CTSV, ngày 07/10/2009

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi phòng học của các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2

 

 

Kính gửi:           – Các giảng viên có lịch giảng cho lớp D06CN, D09CN4, D09 DT2.

                           – Các lớp sinh viên: D06CN, D09CN4, D09 DT2.

 

Để phục vụ cho việc dạy và học được đạt kết quả tốt, Phòng GV&CTSV thông báo chuyển phòng học của D06CN, D09CN4, D09 DT2 như sau:

Lớp Thứ Phòng học hiện tại Chuyển sang phòng
D06CN 4 P.27 P.309A3
D06CN 5 P.27 P.205A3
D06CN 6 P.27 P.205A3
D09CN4 4 P.309 P.27
D09 DT2 5 P.205 P.206
D09 DT2 6 P.205 P.206A3

  (*) Thời gian thực hiện từ 12/10/2009.

Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các đơn vị, giảng viên có liên quan phối hợp triển khai thực hiện; đề nghị Trung tâm CSVC&DV bố trí phòng học theo đúng lịch trên.

Trân trọng thông báo!