Đề tài dự án cấp nhà nước năm 2013

Đề tài dự án cấp bộ năm 2013
16/05/2016
Hội thảo “Khởi nghiệp – Nhận thức và hành động”
17/05/2016
STT Tên, mã số đề tài Cấp chủ trì Người chủ trì T.gian thực hiện Năm nghiệm thu
1 Nghiên cứu đề xuất và triển khai mô hình, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam
Mã số: KC.01.06/11-15
Đề tài Nhà nước PGS.TS Hoàng Minh 2011-2013 2013
2 Nghiên cứu thiết kế platform trên cơ sở bộ xử lý Java 32 bit hỗ trợ phát triển các thiết bị di động cầm tay kết nối tới các mạng di động thế hệ sau
Mã số: KC.01.15/11-15
Đề tài Nhà nước TS. Đặng Hoài Bắc 2011-2013 2013
3 Nghiên cứu thiết kế Serving Gateway (SGW) cho mạng di động thế hệ sau LTE advanced tại Việt Nam
Mã số: KC.01.09/11-15
Đề tài Nhà nước Ths. Nguyễn Kim Quang 2011-2013 2013
4 Các phương pháp giải bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động
Mã số: 101.02-2011.07
Đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) cấp nhà nước PGS.TS. Phạm Ngọc Anh 2012-2013 2013
5 Nghiên cứu và đánh giá các kỹ thuật cải thiện chất lượng cho hệ thống truyền thông truyền tiếp trong môi trường vô tuyến thông minh
Mã số: 102.04-2012.20
Đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) cấp nhà nước TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo 2012-2013 2013

1002 lượt xem