30/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT  ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy […]
29/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT  ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy […]
27/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Gunma Nhật Bản hợp tác trong lĩnh vực đào tạo

Ngày 27/6/2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Gunma Nhật Bản đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ […]
26/06/2022

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/6/2022, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức lễ công bố các Quyết định […]
25/06/2022

Công bố Quyết định kiện toàn Đảng ủy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 24/6, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y kiện toàn cấp ủy của Đảng […]
23/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phê duyệt đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa chính thức công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2022. Theo đó năm 2022, tuyển […]
17/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở ngành đào tạo Báo chí số trình độ đại học

Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại […]
17/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ đào tạo ngành Khoa học máy tính trình độ đại học

Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại […]
14/06/2022

Tập huấn cập nhật thông tin đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên

Sáng 14/6, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ […]
09/06/2022

PTIT và HLU ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và chuyển đổi số giáo dục đại học

Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) đã thực hiện […]