16/11/2017

Bảng điểm thi các lớp hệ CĐN khóa 2015

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần học kỳ 6 các lớp hệ Cao đẳng nghề khóa 2015, […]
21/07/2016

Bảng điểm học phần các lớp Cao đẳng nghề Khóa 2014 , 2015

TT KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ 2,4 các lớp Cao đẳng nghề khóa 2014 – 2015, chi tiết xem […]