09/08/2018

Bảng điểm học phần, điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
07/08/2018

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2017 – 2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 học phần tiếng Anh A2.1, tiếng Anh B1.1, tiếng Anh A1.1, tiếng Anh […]
30/05/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
18/04/2018

Bảng điểm thi lần 2 HK1 hệ CQ, lần 1 HK 1 hệ CĐN khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017 – […]
23/03/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1, lần 1 các lớp […]
21/03/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018, chi tiết […]
09/01/2018

Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc […]
27/12/2017

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 […]
03/11/2017

Kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc […]
29/09/2017

Kết quả thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017, chi tiết xem File đính […]