19/01/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1, lần 1 các lớp […]
09/01/2018

Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc […]
27/12/2017

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 […]
03/11/2017

Kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc […]
29/09/2017

Kết quả thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017, chi tiết xem File đính […]
14/09/2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm […]
12/09/2017

Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – […]
21/08/2017

Bảng điểm học phần, điểm chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – […]
01/08/2017

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 học phần tiếng Anh A1.1, A2.1, B1.1, B1.2, TA5 học kỳ 2 năm […]
14/04/2017

Bảng điểm học phần thi lần 2 HK 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – […]