Tin mới

23/03/2020

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến  được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020, cụ thể các sinh […]
22/03/2020

Thông báo: Cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống QLĐT đã cập nhật thời khóa biểu và ID phòng học các lớp học trực tuyến bắt đầu […]
21/03/2020

Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến

Kính gửi: Các lớp Sinh viên Đại học Chính quy Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực […]
20/03/2020

Thông báo V/v: Kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 23/03/2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến của Học viện. Học viện thông báo […]
20/03/2020

Thông báo: Hướng dẫn triển khai học tập trực tuyến trên phần mềm trans

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM TRANS Thông tin chung: Học tập trực tuyến theo thời gian thực trên Internet, […]
23/03/2020

Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến  được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020, cụ thể các sinh […]
12/12/2019

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: – Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; – Căn cứ bản phân công giảng dạy của các […]
27/11/2019

Thông báo : Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo và ban hành Kế hoạch thi học kỳ 1 năm […]
02/05/2019

Thông báo: Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 […]
09/03/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 02/2020 (lần 2)

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kỹ thuật Sinh viên hệ chính quy các khóa 2015 trở về […]
03/02/2020

Thông báo: V/v cấp học bổng KKHT bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được cấp học bổng bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-20019. Thời gian trả HB […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]