Tin mới

23/05/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp của sinh viên hệ […]
23/05/2018

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D15MR

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các sinh viên đại học chính quy ngành Marketing khóa 2015 từ học […]
21/05/2018

Thông báo: V/v Đăng ký lớp học ôn và dự thi theo chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014

Ngày 21/05/2018 Cập nhật danh sách lớp ôn thi chuẩn tiếng anh đầu ra cho khóa 2014, cụ thể sinh viên download file kèm.   […]
21/05/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 21/05/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 21/05/2018 Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019; Căn cứ Kế hoạch coi thi tốt […]
21/05/2018

Thông báo V/v: Tổ chức học, học lại các học phần thay thế khối kiến thức tốt nghiệp (T5.2018) – Cập nhật danh sách lớp (21/05/2018)

Kính gửi:       – Các lớp sinh viên: C15VT, C15KT và sinh viên đại học, liên thông CĐ-ĐH chính quy:  khối ngành Viễn thông, CNTT, sinh viên […]
23/05/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp của sinh viên hệ […]
23/05/2018

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D15MR

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các sinh viên đại học chính quy ngành Marketing khóa 2015 từ học […]
21/05/2018

Thông báo: Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật 21/05/2018)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 21/05/2018 Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019; Căn cứ Kế hoạch coi thi tốt […]
24/04/2018

Thông báo: Kết quả tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kính gửi:    Các lớp sinh viên hệ chính quy học tập tại Cơ sở Hà Đông Hiện tại, phòng Giáo vụ đã xử lý và […]
23/05/2018

Thông báo: V/v Thời khóa biểu, danh sách lớp học lại môn học thay thế tốt nghiệp ĐH CNTT, Viễn thông T5.2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Thời khóa biểu, danh sách lớp học phần học lại môn học thay thế tốt nghiệp của sinh viên hệ […]
27/12/2017

THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]