Tin mới

20/03/2018

Kế hoạch : Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 1 – Tháng 4 năm 2018)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
19/03/2018

Thông báo kế hoạch tạm thu học lại, học cải thiện điểm, học phí Đại học 2 văn bằng chính quy học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học Đại học 2 văn bằng chính quy, học kỳ II […]
19/03/2018

Thông báo: V/v Tạm thu học phí kỳ II năm học 2017-2018 các lớp ĐH-CĐ, LTCQ cơ sở Hà Nội

Căn cứ Quyết định 464/QĐ-HV ngày 16/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018; Căn cứ […]
14/03/2018

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2017 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ các Quyết định số 232/QĐ–GDQP-AN ngày 27/10/2017 […]
12/03/2018

THÔNG BÁO V/v Nhắc nợ học lại và kế hoạch thu học lại tính đến kỳ I năm học 2017-2018

Kính gửi: các lớp hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy Cơ sở Hà Nội Căn cứ Thông báo số 829/TB-HV ngày 25/10/2017 […]
20/03/2018

Kế hoạch : Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 1 – Tháng 4 năm 2018)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối […]
06/02/2018

Thời khóa biểu, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018 (dự kiến). […]
09/03/2018

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 19/03/2018 – Bổ sung môn thi Hệ thông thông tin kế toán trong kế hoạch thi lần 2 HK1 […]
01/02/2018

Thông báo: Danh sách sinh viên D13, L15 khối kỹ thuật dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 2/2018

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2013 khối ngành kỹ thuật, liên thông cao đẳng chính […]
03/01/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Các lớp: Đại học chính quy khóa 2014-2018 ngành Kế toán, QTKD, Marketing (D14KT, QT, MAR), Liên thông chính quy khóa 2016-2018 ngành […]
27/12/2017

THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy   Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và kế hoạch […]
26/11/2012

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 Công ty phần mềm Luvina thông báo […]