Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023-2024
19/03/2024
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên (đã trả nợ môn học) được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024.
21/03/2024

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 1989/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 28/12/2022 về việc ban hành quy định về thu nộp học phí và các khoản thu đào tạo khác tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 834-1/QĐ-HV ngày 29/06/2023, Quyết định số 1870/QĐ-HV ngày 14/11/2023, Quyết định số 854-1/QĐ-HV ngày 05/07/2023 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành mức thu học phí và mức thu khác năm học 2023-2024.

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ II năm học 2023-2024 của các lớp Đại học chính quy khóa 2020;2021,2022;2023.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

I. Mức thu:

Học phí và học lại áp dụng theo Quyết định số 834-1/QĐ-HV ngày 29/06/2023,Quyết định 1870/QĐ_HV ngày 14/11/2023 và Quyết định số 854-1/QĐ_HV ngày 05/07/2023.

(chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm)

II. Thời gian thu: Từ 18/03/2024 đến 18/04/2024.( Riêng đối với 04 lớp D23CQCC, cử nhân ngành Công nghệ thông tin( định hướng ứng  dụng), thì thu theo thông báo của Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện.

Sau ngày 18/04/2024, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ:

  1. Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ II năm học 2023-2024;
  2. Không được đăng ký môn học kỳ phụ năm học 2023-2024;
  3. Không được đăng ký môn học học kỳ I năm học 2024-2025.
  • Sinh viên xin hoãn, chậm nộp học phí:

Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt (sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt…) phải làm đơn xin hoãn, chậm nộp học phí kèm theo hồ sơ theo quy định (có mẫu đơn trong Phụ lục 2 đính kèm) để Học viện xem xét.

III. Hình thức thu:

  • Học viện thu học phí, học lại qua Ngân hàng, cụ thể như sau:
  1. Đối với sinh viên/phụ huynh đã có thẻ/tài khoản tại Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank):

Cách 1: Sinh viên/phụ huynh sử dụng ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank và mã sinh viên để nộp tiền (chi tiết hướng dẫn trong Phụ lục 3 đính kèm).

Sinh viên/phụ huynh chưa đăng ký dịch vụ E-Mobile Banking thì mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ra quầy giao dịch Agribank bất kỳ để đăng ký dịch vụ.

Cách 2: Sinh viên/phụ huynh nộp tiền học phí, học lại vào tài khoản Agribank của sinh viên và ngân hàng sẽ tự động trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí, số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000 đ duy trì tài khoản).

  1. Đối với sinh viên chưa có thẻ/tài khoản tại Agribank:

Cách 1: Sinh viên có thể mở mới tài khoản ngân hàng tại Agribank Hà Nội (mã chi nhánh 1500) ngay trên ứng dụng E-Mobile Banking của Agribank mà không cần ra quầy giao dịch. Sau khi có tài khoản, sinh viên nộp tiền học phí, học lại qua ứng dụng E-Mobile Banking theo hướng dẫn trong Phụ lục 3 đính kèm.

Cách 2: Sinh viên/Phụ huynh đến điểm giao dịch bất kỳ của Agribank trên toàn quốc để nộp tiền học phí, học lại tại quầy. Tại đây, sinh viên/phụ huynh cung cấp tên trường hoặc mã số của trường (1861) và mã sinh viên cho nhân viên Agribank để tra cứu trên hệ thống BillPayment số tiền sinh viên phải nộp. Kết quả giao dịch nộp tiền thành công sẽ được cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

Sinh viên tra cứu số tiền học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 qua tài khoản của mình trên hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Nếu thắc mắc về công nợ học phí, học lại, sinh viên liên hệ Phòng Tài chính Kế toán để được giải đáp (ĐT: 024.331.13166).  Nếu cần hướng dẫn về cách thức nộp tiền, mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, sinh viên liên hệ các số hotline của Agribank Hà Nội, chi tiết trong Phụ lục 3 đính kèm.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục các mức thu, hướng dẫn nộp tiền , đơn xin hoãn